Рівні німецької мови

Навчання в Центрі Alpha-Intensiv поводиться по наступній системі рівнів:

А1 (з нуля) А2 B1 B2 C1 С2 (профі)
А1.1 А1.2 А2.1 А2.2 B1.1 B1.2 B1.3 B2.1 B2.2 B2.3 C1.1 C1.2 C1.3 C2.1 C2.2 C2.3

У кожному інтенсиві одночасно завжди є групи всіх підрівнів від А1.1 до C1, не завжди С2.

Кожен підрівень включає 50 акад.годин.

Якщо Ви починаєте навчання в центрі Alpha-Intensiv не “з нуля”, ми запропонуємо Вам пройти тестування, щоб зарахувати Вас до групи, яка відповідає Вашому рівню.

Всі інтенсивні і суперінтенсивні курси Центру Alpha-Intensiv узгоджені між собою і чітко відповідають стандартам і рекомендаціям Європейської Ради по вивченню іноземних мов «Europäischer Referenzrahmen für Sprachen».

Опис рівнів володіння іноземними мовами і які компетенції відповідають кожному рівню:

Елементарне володіння мовою
A1

Ви можете розуміти і застосовувати знайомі, повсякденні вирази і зовсім прості речення, націлені на задоволення конкретних потреб. Ви в змозі представитися і представити інших людей, а також задати про них питання, наприклад: де вони живуть, кого вони знають або які предмети у них є – і можете дати відповідь на питання подібного роду. Ви можете порозумітися найпростішим чином, якщо Ваші співрозмовники або співрозмовник говорять повільно і чітко, а також готові Вам допомогти.

A2

Ви в змозі розуміти пропозиції і часто вживані вирази, пов’язані за змістом (наприклад, інформація про людину і про сім’ю, про покупки, роботу, про найближче оточення). Можете висловлюватися в найпростіших, буденних ситуаціях, в яких мова йде про простий і прямий обмін інформацією, що стосується знайомих і звичних речей. Можете описати простими засобами власне походження і освіту, пряме оточення і речі в зв’язку з безпосередніми потребами.

Самостійне володіння мовою
B1

Ви можете розуміти основні моменти розмови на чистій стандартній мові, коли мова йде про речі, знайомі по роботі, школі, вільному часу і т. д. Ви в змозі впоратися з більшістю ситуацій, що зустрічаються в поїздках по країнах з мовою, що вивчається. Можете просто і зв`язно розповісти про знайомі теми і про сфери Ваших особистих інтересів. Можете поділитися досвідом і розповісти про події, мрії, надії, описати цілі, а також дати коротке обґрунтування або пояснення планів і думок.

B2

Ви в змозі зрозуміти основний зміст складних текстів на конкретні і абстрактні теми; в області своєї спеціальності можете розуміти також фахові дискусії. Можете висловлюватися так спонтанно і побіжно, що цілком можлива нормальна розмова з носіями мови без особливої напруги з обох сторін. Можете ясно і детально висловлюватися по широкому спектру тем, висловлювати свою позицію з актуального питання, і вказати на переваги і недоліки різних можливостей.

Компетентне володіння мовою
С1

Ви можете розуміти широкий спектр великих текстів високого художнього рівня і вловлювати приховані значення. Можете пояснюватися спонтанно і побіжно, не обтяжуючись в підборі слів. Можете гнучко і ефективно використовувати мову в суспільній і професійній діяльності, а також в навчанні у ВНЗ або в підготовці за фахом. Спроможні ясно і структуровано висловитися по складних темах і при цьому правильно використовувати різні засоби для створення зв’язкового тексту.

С2

Можете без зусиль розуміти практично все, що Ви читаєте або чуєте. Можете об’єднати інформацію з різних усних і письмових джерел і дати при цьому підстави і пояснення в зв’язковому викладі. Можете висловитися спонтанно, побіжно і точно, а також підкреслити в складному становищі речей найдрібніші відтінки значень.